Setesdalsbanen er en av Norges museumsbaner, og er den eneste gjenværende med sporvidden 1067mm (3½ ft).

Setesdalsbanens Venner er en frivillig forening med følgende formålsparagraf:

Setesdalsbanens Venner arbeider for å støtte Stiftelsen Setesdalsbanen i å bevare 1067mm smalsporet norsk jernbanemateriell og for å holde dette materiellet i drift på den nedlagte Setesdalsbanens strekning fra Grovane og nordover. Foreningen søker samarbeid med beslektede foreninger og andre instanser hvor dette er naturlig.

Foreningen er åpen for alle interesserte.

Mange medlemmer av Setesdalsbanens Venner deltar i kjøring av museumstog og dugnad på banen. Uten innsats fra frivillige hadde det ikke vært mulig å kjøre tog på den gamle traseen mellom Grovane og Røyknes.

For å bevare Setesdalsbanen som et levende museum, trenger vi støtte fra så mange som mulig.

Har du lyst til å bli medlem i foreningen Setesdalsbanens Venner kan vi tilby deg:

  • Gratis reise med Setesdalsbanen i sesongen
  • Medlemsturer med Setesdalsbanen
  • Andre arrangementer for medlemmene
  • Deltagelse på dugnader for de som har lyst og interesse
  • Eget medlemsblad som kommer ut 2 ganger pr. år

Medlemskap koster kr 275 pr. år for voksne og kr 150 for ungdom, studenter og pensjonister. Familiemedlemskap koster kr 550 pr år.

 

Klikk her for å gå til innmeldingsskjemaet!