Setesdalsbanens fotosamling
Maksstørrelse:   Kvalitet:   Gamma:

Tilbake Tilbake til galleri Frem

SBN10603

NB! Viser kun informasjon som er spesifikt for denne enheten, da den øvrige informasjonen om fotografiet er lagret et annet sted. Se Referanser for henvisning til andre fotografier i databasen.

Dette fotografiet er vist 12040 ganger siden 20.01.2007.

Fra original: Fremkallingspapir, positiv, svart-hvit (9 x 14 cm)
Aksesjonsnr.: 23

Navnetrekk, stempler og påskrifter

Stempel NORGES STATSBANER
Kristiansand distrikt.
DISTRIKTCHEFEN
Påskrift Fundamentering Pillar 3
Vaaren 1932

Fotografiene i denne databasen må ikke gjenbrukes uten skriftlig tillatelse fra Stiftelsen Setesdalsbanen eller eventuell annen rettighetshaver.