Setesdalsbanens fotosamling
Maksstørrelse:   Kvalitet:   Gamma:

Tilbake Tilbake til galleri Frem

SBN10599

NB! Viser kun informasjon som er spesifikt for denne enheten, da den øvrige informasjonen om fotografiet er lagret et annet sted. Se Referanser for henvisning til andre fotografier i databasen.

Dette fotografiet er vist 8353 ganger siden 10.09.2006.

Fra original: Fremkallingspapir, positiv, svart-hvit (18 x 24 cm)
Aksesjonsnr.: 23

Navnetrekk, stempler og påskrifter

Påskrift C7.
Mosby st.

Fotografiene i denne databasen må ikke gjenbrukes uten skriftlig tillatelse fra Stiftelsen Setesdalsbanen eller eventuell annen rettighetshaver.