Setesdalsbanens fotosamling
Maksstørrelse:   Kvalitet:   Gamma:

Tilbake Tilbake til galleri Frem

SBN10582

NB! Viser kun informasjon som er spesifikt for denne enheten, da den øvrige informasjonen om fotografiet er lagret et annet sted. Se Referanser for henvisning til andre fotografier i databasen.

Dette fotografiet er vist 9161 ganger siden 10.09.2006.

Fra original: Fremkallingspapir, positiv, svart-hvit (10 x 15 cm)
Aksesjonsnr.: 23

Navnetrekk, stempler og påskrifter

Stempel 7de DISTRIKT
J.No. 378/04
Driftsbetyreren.
Påskrift CHRISTIANIA
TORVGADEN 5 B.
Glasrude!
Maartmann

Fotografiene i denne databasen må ikke gjenbrukes uten skriftlig tillatelse fra Stiftelsen Setesdalsbanen eller eventuell annen rettighetshaver.