Setesdalsbanens fotosamling
Maksstørrelse:   Kvalitet:   Gamma:

Tilbake Tilbake til galleri Frem

SBN10495

NB! Viser kun informasjon som er spesifikt for denne enheten, da den øvrige informasjonen om fotografiet er lagret et annet sted. Se Referanser for henvisning til andre fotografier i databasen.

Dette fotografiet er vist 10346 ganger siden 11.09.2005.

Fra original: Fremkallingspapir, positiv, svart-hvit (5 x 7 tommer)
Aksesjonsnr.: 23

Navnetrekk, stempler og påskrifter

Påskrift EVJE AUG 58
NR 2

Fotografiene i denne databasen må ikke gjenbrukes uten skriftlig tillatelse fra Stiftelsen Setesdalsbanen eller eventuell annen rettighetshaver.