Setesdalsbanens fotosamling
Maksstørrelse:   Kvalitet:   Gamma:

Tilbake Tilbake til galleri Frem

SBN10470

NB! Viser kun informasjon som er spesifikt for denne enheten, da den øvrige informasjonen om fotografiet er lagret et annet sted. Se Referanser for henvisning til andre fotografier i databasen.

Dette fotografiet er vist 8999 ganger siden 10.09.2005.

Fra original: Fremkallingspapir, positiv, svart-hvit (5 x 7 tommer)
Aksesjonsnr.: 23

Navnetrekk, stempler og påskrifter

Påskrift VED BYGLANDSFJORDEN, FEB 61
NR 5

Fotografiene i denne databasen må ikke gjenbrukes uten skriftlig tillatelse fra Stiftelsen Setesdalsbanen eller eventuell annen rettighetshaver.