Setesdalsbanens fotosamling
Maksstørrelse:   Kvalitet:   Gamma:

Tilbake Tilbake til galleri Frem

SBN10448

NB! Viser kun informasjon som er spesifikt for denne enheten, da den øvrige informasjonen om fotografiet er lagret et annet sted. Se Referanser for henvisning til andre fotografier i databasen.

Dette fotografiet er vist 11785 ganger siden 27.08.2005.

Fra original: Fremkallingspapir, positiv, svart-hvit (5 x 7 tommer)
Aksesjonsnr.: 23

Navnetrekk, stempler og påskrifter

Påskrift EVJE AUG. 58
NR 5

Fotografiene i denne databasen må ikke gjenbrukes uten skriftlig tillatelse fra Stiftelsen Setesdalsbanen eller eventuell annen rettighetshaver.