Setesdalsbanens fotosamling
Maksstørrelse:   Kvalitet:   Gamma:

Tilbake Tilbake til galleri Frem

SBN10444

NB! Viser kun informasjon som er spesifikt for denne enheten, da den øvrige informasjonen om fotografiet er lagret et annet sted. Se Referanser for henvisning til andre fotografier i databasen.

Dette fotografiet er vist 11513 ganger siden 27.08.2005.

Fra original: Fremkallingspapir, positiv, svart-hvit (5 x 7 tommer)
Aksesjonsnr.: 23

Navnetrekk, stempler og påskrifter

Påskrift IVELAND AUG 58
NR 5

Fotografiene i denne databasen må ikke gjenbrukes uten skriftlig tillatelse fra Stiftelsen Setesdalsbanen eller eventuell annen rettighetshaver.