Setesdalsbanens fotosamling
Maksstørrelse:   Kvalitet:   Gamma:

Tilbake Tilbake til galleri Frem

SBN10309

NB! Viser kun informasjon som er spesifikt for denne enheten, da den øvrige informasjonen om fotografiet er lagret et annet sted. Se Referanser for henvisning til andre fotografier i databasen.

Dette fotografiet er vist 12159 ganger siden 24.05.2005.

Fra original: Fremkallingspapir, positiv, svart-hvit (13 x 18 cm)
Aksesjonsnr.: 23

Navnetrekk, stempler og påskrifter

Påskrift 4.10.1963
4921
Grovane
Lok nr 7
Foto: Hesselink

Fotografiene i denne databasen må ikke gjenbrukes uten skriftlig tillatelse fra Stiftelsen Setesdalsbanen eller eventuell annen rettighetshaver.