Setesdalsbanens fotosamling
Maksstørrelse:   Kvalitet:   Gamma:

Tilbake Tilbake til galleri Frem

SBN10242

NB! Viser kun informasjon som er spesifikt for denne enheten, da den øvrige informasjonen om fotografiet er lagret et annet sted. Se Referanser for henvisning til andre fotografier i databasen.

Dette fotografiet er vist 13876 ganger siden 23.05.2005.

Fra original: Ikke klassifisert, Ikke klassifisert (ukjent format)
Aksesjonsnr.: 23

Navnetrekk, stempler og påskrifter

Påskrift Loco No.2 stops at Moisund with the return working of the daily mixed train.

Fotografiene i denne databasen må ikke gjenbrukes uten skriftlig tillatelse fra Stiftelsen Setesdalsbanen eller eventuell annen rettighetshaver.