Setesdalsbanens fotosamling
Maksstørrelse:   Kvalitet:   Gamma:

Tilbake Tilbake til galleri Frem

SBN10084

NB! Viser kun informasjon som er spesifikt for denne enheten, da den øvrige informasjonen om fotografiet er lagret et annet sted. Se Referanser for henvisning til andre fotografier i databasen.

Dette fotografiet er vist 12936 ganger siden 23.05.2005.

Fra original: Fremkallingspapir, positiv, svart-hvit (11 x 17 cm)
Aksesjonsnr.: 2.96.33

Referanser

SBN10387 Utsnitt

Navnetrekk, stempler og påskrifter

Påskrift Hornesund holdeplass på Hodne i Hornnes.

Fotografiene i denne databasen må ikke gjenbrukes uten skriftlig tillatelse fra Stiftelsen Setesdalsbanen eller eventuell annen rettighetshaver.