Setesdalsbanens fotosamling Til startsiden

Fjern søkekriterier


SBN10186
(duplikat)


SBN10194
Konduktørvogn F nr. 41


SBN10427
(duplikat)

Utvalg

Utvalgt rullende materiell:
F type 20 nr. 41

Utvalget inneholder 4 fotografier.
Viser den eneste siden i utvalget.


SBN10486
Nordgående motorvogntog ved Røyknes