Setesdalsbanens fotosamling Til startsiden

Fjern søkekriterier


SBN10010
Motorvogn nr. 2664


SBN10012
Motorvogn nr. 2664


SBN10102
Motorvogn Cmb type 1 nr. 2664

Utvalg

Utvalgt rullende materiell:
Cmb type 1 nr. 2664

Utvalget inneholder 5 fotografier.
Viser den eneste siden i utvalget.


SBN10331
Setesdalsbanens motorvognmateriell 1931


SBN10432
Motorvogn nr. 2664 ved Grovane verksted