Setesdalsbanens fotosamling Til startsiden

Fjern søkekriterier


SBN10013
Personvogn nr. 214


SBN10240
Lokomotiv type XXI nr. 5 før avgang med blandet tog fra Byglandsfjord


SBN10241
Lokomotiv type XXI nr. 2 med blandet tog på Moisund

Utvalg

Utvalgt rullende materiell:
CFo type 20 nr. 214

Utvalget inneholder 7 fotografier.
Viser den eneste siden i utvalget.


SBN10242
(duplikat)


SBN10289
Motorvogntog på Hægeland stasjon


SBN10371
Blandet tog ved Hornesund holdeplass


SBN10372
Blandet tog ved Hornesund holdeplass