Setesdalsbanens fotosamling Til startsiden

Fjern søkekriterier


SBN10044
Arbeidstog med lokomotiv nr. 4 like syd for Mosby tunnel I


SBN10589
(duplikat)


SBN10592
Lokomotiv nr. 1 og nr. 4 på Kristiansand stasjon

Utvalg

Utvalgt rullende materiell:
Type XXII nr. 4

Utvalget inneholder 3 fotografier.
Viser den eneste siden i utvalget.