Styreprotokoller

Her finner du protokoller fra styremøtene i Setesdalsbanens Venner: Styremøte_02-2015 2017-02-03 Styremøteprotokoll 1-2017 Årsmøtereferat Setesdalsbanens Venner 2017 2017-03-25 Styremøteprotokoll 2-2017 2017-04-06 Styreprotokoll 3-2017 2017-06-06 Styremøteprotokoll 4-2017 2017-08-22 styremøteprotokoll 5-2017 2017-10-10 styremøteprotokoll 6 2017 Evaluering sesong 2017 2017-12-07 styremøteprotokoll 7 2017 2018-02-01 Styremøteprotokoll 1-2018 Styremøteprotokoll 2 – 2018 Årsmøtereferat 2018 2018-03-22 Styreprotokoll 3-2018 Idemyldingsmøte CAP museum_sammendrag_endelig … Fortsett å lese Styreprotokoller