Diesellokomotiv


Setesdalsbanen hadde aldri smalsporede diesellokomotiv, men i henholdsvis 1976 og 1981 ble det kjøpt inn 2 lokomotiv (svensk litra Z4t) fra den nå nedlagte smalsporbanen mellom Karlshamn og Ryd i Sverige.

Det finnes også to normalsporede skiftelokomotiv hos oss. Da Grovane ble sporbruddstasjon i 1938 fikk man omlastning av gods, og det ble derfor anskaffet et lite skiftelokomotiv til denne tjenesten (Skd 206.44). Dette lokomotivet fikk påmontert smalsporkobbel i tillegg til det ordinære bredsporkobbelet og på områder med kombinert spor ble dette brukt til skifting på begge sporvidder.

Alle tre lokomotivene er i drift hos Setesdalsbanen. Våren 1999 fikk vi i tillegg overta en utrangert Skd 206.39 fra NSB, Lokstall Kvalaberget i Stavanger. Denne er foreløpig hensatt.

Oversikt over Setesdalsbanens diesellokomotiv

Litra/type Nummer Byggeår Vekt Lengde over kobbel Største hastighet
Z4t 227 1950 14 t 8,30 m 50 km/t
Z4t 307 1952 14 t 8,30 m 50 km/t
206 39 1936 9 t 6,00 m 50 km/t
206 44 1936 9 t 6,00 m 50 km/t
© 2001-2014 Setesdalsbanens Venner. Webhotell sponset av <a href="http://promotek.no/">Promotek</a>