Damplokomotiv


Lokomotivene 1, 2, 5 og 6 er spesialbygget for Setesdalsbanen med alle dens skarpe kurver. Selv om banens fire første lokomotiver ble bygget av Dubs & Co i Skottland, og delvis bærer preg av det, så er konstruksjonen norsk. Lokomotivene ble konstruert under maskindirektør Oxaal, og han brukte den normalsporede Smaalensbanens (Østfoldbanens) lokomotivtype 12 som forbilde. De smalsporede lokomotivene ved NSB ble etterhvert gitt typenummer, som ble angitt med romertall. Setesdalsbanens lokomotiver var to beslektede typer som ble betegnet type XXI og XXII.

Type XXI ble for det meste benyttet i godstog og blandede tog, mens type XXII vesentlig gikk med persontog. Setesdalsbanen har bevart begge lokomotivtypene.

Bevarte lokomotiv

Type XXI nr. 1

Byggeår: 1894
Fabrikant: Dubs & Co.

Lokomotivet ble høsten 1997 flyttet tilbake på sporet og står nå i lokomotivstallen etter vel 35 år i stasjonshagen ved Grovane stasjon.

Type XXI nr. 2

Byggeår: 1894
Fabrikant: Dubs & Co.

Lokomotivet er restaurert tilbake til 1940-talls utseende, og er for tiden hensatt i påvente av kjelerevisjon.

Type XXI nr. 5

Byggeår: 1901
Fabrikant: Thunes Mek. Værksted

Lokomotivet ble satt i drift i 2003 etter å ha vært under revisjon i flere år. Lokomotivet er restaurert til utseende det hadde omkring 1950-60.

Type XXII nr. 6

Byggeår: 1902
Fabrikant: Thunes Mek. Værksted

Lokomotivet er driftsklart og restaurert tilbake til 1920-talls utseende.

Tekniske data

Type Syl.vol. Kjelovertykk Drivhjuldia. Største hast. Vekt
XXI 55,9 l 10 kg/cm2 914 mm 40 km/t 18,7 t
XXII 55,9 l 10 kg/cm2 1146 mm 55 km/t 17,4 t
© 2001-2014 Setesdalsbanens Venner. Webhotell sponset av <a href="http://promotek.no/">Promotek</a>